Cáp sạc nhanh VOOC Cáp sạc nhanh VOOC Cáp sạc nhanh 5A. Chân sạc: ios,micro, typec
Sạc nhanh 5A, Công nghệ sạc 3.0. Siêu tốc VOOC
Bảo hành: 1 năm
C 301 Tẩu Sạc Ô tô, Dây Sạc, củ sạc điện thoại trên xe hơi 39.000 VND Số lượng mua: 100 Cái

  • Cáp sạc nhanh VOOC

  • 98 like facebook
  • Mã hàng: C 301
  • Gía buôn: 39.000 VND

  • Cáp sạc nhanh 5A. Chân sạc: ios,micro, typec
    Sạc nhanh 5A, Công nghệ sạc 3.0. Siêu tốc VOOC
    Bảo hành: 1 năm

Số lượng mua
Cáp sạc nhanh 5A
Cáp sạc nhanh 5A
Chân sạc: ios,micro, typec
Sạc nhanh 5A, Công nghệ sạc 3.0
Bảo hành: 1 năm
casim ac72